Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapytaj!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub uwagi, skorzystaj z poniższego formularza by się z nami skontaktować:

  • + 48 33 854 28 46

  • + 48 33 854 33 73​
  • recepcja@roza.com.pl
  • Sanatorium Uzdrowiskowe Róża
    ul. Szpitalna 1, 43-450 Ustroń, Polska

Sprawdź, jak do nas dojechać

Dane bankowe

  • Numery kont bankowych dla przelewów w PLN: ING Bank Śląski o/Ustroń 21 1050 1096 1000 0022 1204 2770
  • Numery kont bankowych dla przelewów w EUR: SWIFT „INGBPLPW” PL 45 1050 1403 1000 0023 0454 7918

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWE „RÓŻA”„HOTEL RÓŻA” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 43-450 Ustroń

1. Administratorem danych jest: SANATORIUM UZDROWISKOWE „RÓŻA” „HOTEL RÓŻA” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 43-450 Ustroń

2. Inspektor Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych jest inż Ewa Pitera ewapitera.iodo@gmail.com

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych: Dane osobowe zwykłe i wrażliwe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z pobytów leczniczych w naszej placówce. Przetwarzanie ma służyć ochronie zdrowia pacjentów, realizowaniu zasad opieki i profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia art. 6 ust.1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust.2 lit. h

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią: Dane będą przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku kuracjuszy kierowanych przez ZUS.

5. Informacja o odbiorach danych osobowych: Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym wykonującym dla SANATORIUM UZDROWISKOWE „RÓŻA” „HOTEL RÓŻA” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 43-450 Ustroń usługi niszczenia lub archiwizacji oraz innym uprawnionym organom publicznym jak ZUS.

6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Dotyczy danych obcokrajowców, którzy zwrócili się z prośbą do Administratora o przekazanie takich danych.

7. Okres przez, który dane będą przechowywane. Dane pozyskane od Państwa będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym; w zakresie jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

8. Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania mimo wcześniejszej zgody.

9. Osoba , której dane dotyczą posiada prawo dostępu do: treści swoich danych; żądania ich sprostowania lub usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001r.( Dz.U. 2001 Nr. 88 poz. 9666 ) w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej , sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.