Nasz Ośrodek bierze udział w projekcie PFRON        „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 

umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

 

Dla kogo jest projekt?

Dla każdej osoby, która z powodu choroby czy wypadku nie ma możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a nadal chciałaby realizować się zawodowo  w innej pracy odpowiedniej do jej zainteresowań i obecnego stanu zdrowia. W projekcie również mogą brać udział osoby, które ze względu na swój stan zdrowia nigdy jeszcze nie pracowały a chciałyby również realizować taką aktywność.
Do udziału w projekcie nie jest wymagane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Kompleksowa rehabilitacja – co to oznacza?

Kompleksowa rehabilitacja to unikatowe rozwiązane w skali naszego kraju, którego celem jest wsparcie w podjęciu lub powrocie do pracy osób,  które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem projektu jest uzyskanie przez jego absolwentów zatrudnienia lub uruchomienie działalności gospodarczej dzięki wsparciu Uczestnika projektu w 3 aspektach: zawodowym, medycznym i psychospołecznym.

Na czym polega udział w projekcie?

Na kompleksową rehabilitację, jak wskazano powyżej, składają się trzy moduły wzajemnie się uzupełniające:
  • moduł zawodowy, czyli szkolenia zawodowe (uzupełniające umiejętności i kompetencje zgodnie z wybranym nowym zawodem) wsparte spotkaniami i warsztaty z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
  • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane przez wyspecjalizowany zespół medyczny, których celem jest zniwelowanie ubytków zdrowotnych,
  • moduł psychospołeczny, czyli spotkania i warsztaty z psychologiem, których celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych Uczestnika.
Projekt realizowany jest stacjonarnie w naszym ośrodku w Ustroniu i trwa ok. 4-5 miesięcy.

Jak zgłosić się do projektu?

W sprawie szczegółów projektu oraz zgłoszenia się do projektu prosimy o kontakt:

  • mailowy na adres: lecznictwo@roza.com.pl,

  • telefoniczny pod numerami: 33 854 28 46, 33 854 33 73 – wew. 105.