Bezpieczny obiekt

W trosce o zdrowie naszych Gości i komfort ich pobytu, oraz bezpieczeństwo nas wszystkich, wprowadziliśmy szereg – rygorystycznie przestrzeganych – działań, których celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia się koronawirusem SARS CoV-2.

Przestrzegając ich razem dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo i komfort beztroskiego pobytu.

Procedury obowiązujące w obiekcie są na bieżąco aktualizowane w oparciu o wytyczne m.in.: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Poniżej główne zasady jakimi kierujemy się w Procedurach.

Zasady Higieny i Ochrony Zdrowia
mające na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia się koronawirusem SARS CoV-2.

Stan na 01.04.2022 r.

A. Stan zdrowia:

 1. Do ośrodka może przyjechać wyłącznie osoba:
  – zdrowa (temperatura poniżej 37,3oC, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną) i
  – która nie jest objętą kwarantanną lub izolacją i
  – która nie przebywała z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację i
  – która w okresie ostatnich 14 dni nie przebywała w krajach transmisji koronawirusa.
 2. Zaleca się, aby każdy Gość w dniu zameldowania posiadał nie starszy niż 4 dni negatywny wynik badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub był zaszczepiony pełną dawką co najmniej 2 tygodnie przed przyjazdem do Ośrodka.
 3. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych Gość pozostaje w pokoju i niezwłocznie telefonicznie kontaktuje się z pielęgniarką/recepcją obiektu, skąd otrzyma instrukcje co do dalszego postępowania.

B. Środki ochrony osobistej:

 1. Dystrybutory z płynem dezynfekcyjnym są licznie rozmieszczone w przestrzeniach wspólnych na terenie ośrodka: hall recepcyjny, przy windzie na każdym piętrze, przy wejściu do jadalni i kawiarni oraz do toalet, przy gabinetach lekarskich i pielęgniarskich oraz rehabilitacji, przy przebieralni i strefie basenowej.
 2. Instrukcje mycia i dezynfekowania rąk są umieszczone przy dystrybutorach i w toaletach.
 3. Zaleca się regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekowanie osuszonych dłoni.
 4. Bezwzględnie należy umyć i zdezynfekować ręce: po każdorazowym wejściu z zewnątrz do budynku ośrodka, przed wejściem na jadalnię/do kawiarni, do gabinetów lekarskich i pielęgniarskich oraz rehabilitację, przed wejściem do strefy basenowej.
 5. Zainstalowano ekrany/ścianki odgradzające personel od Gości.
 6. Przy recepcji, w gabinetach lekarskich, pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych może przebywać tylko jedna osoba. Wyjątkiem są niezbędni do asysty opiekunowie.
 7. W przestrzeniach wspólnych na terenie ośrodka wymagane jest zakrywanie ust i nosa przez Gości oraz personel ośrodka.
 8. Na terenie ośrodka nie mogą przebywać nie zameldowani Goście.

C. Sprzątanie i dezynfekcja:

 1. Pokoje są dokładnie sprzątanie i dezynfekowane oraz wietrzone.
 2. Szczególnemu dezynfekowaniu w pokojach poddawane są powierzchnie / przedmioty, które są intensywnie użytkowane, m.in.: klucze do pokoi, piloty TV, telefony, klamki, włączniki świateł, stoliki i krzesła, armatura łazienkowa.
 3. Obszary powierzchni / przedmioty w przestrzeniach wspólnych na terenie ośrodka są czyszczone środkami dezynfekującymi oraz czyszczenie to odbywa się ze zwiększoną częstotliwością – m.in.: terminale płatnicze, blaty recepcji i kawiarni, stoły, klamki, windy, poręcze na schodach.

D. Bezpieczeństwo dotyczące żywności i napojów:

 1. Podczas przygotowania żywienia przestrzegamy rygorystycznie wymagań higienicznych (HACCP, GHP) oraz stosujemy się do wytycznych dla gastronomii w trakcie epidemii SARS CoV-2 wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Pracownicy mający kontakt z żywnością przeszkoleni są w zakresie bezpiecznych praktyk przygotowywania i obsługi żywności.
 3. Pracownicy przygotowujący posiłki pracują w maseczkach, rękawicach jednorazowych oraz odzieży ochronnej.
 4. Kelnerzy/rki obsługują w maseczkach ochronnych i rękawicach jednorazowych.
 5. Dostawcy po wejściu na teren ośrodka mają obowiązek umyć i zdezynfekować ręce.
 6. Przed wejściem na jadalnię/do kawiarni należy umyć i zdezynfekować ręce.
 7. Na jadalnię/do kawiarni należy wchodzić w maseczce zasłaniającą nos i usta.  Maseczkę można zdjąć tylko na czas spożywania posiłku. Podczas braku maseczki na nosie i ustach należy utrzymywać odległości nie mniejszą niż 2 metry pomiędzy osobami nie mieszkającymi w jednym pokoju.
 8. Sposób serwowania posiłków (do stolików, bufet szwedzki) dostosowany jest do aktualnie obowiązujących wymóg Głównego Inspektora Sanitarnego.
 9. Wszystkie powierzchnie płaskie/krzesła, naczynia i sztućce są poddawane dezynfekcji.
 10. Jadalnia pomiędzy posiłkami jest wietrzona.

E. Bezpieczeństwo dotyczące zabiegów medycznych:

 1. Pracownicy pracują w maseczkach, a pielęgniarki i lekarze dodatkowo w rękawiczkach jednorazowych oraz odzieży ochronnej.
 2. Do zabiegów medycznych dopuszczany jest jedynie Gość zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. W strefie zabiegów obowiązuje noszenie  maseczki zasłaniającej nos i usta. W czasie niektórych zabiegów i w strefie basenowej  maseczka może zostać zdjęta, ale wtedy należy utrzymywać odległości nie mniejszą niż 2 metry pomiędzy osobami nie mieszkającymi w jednym pokoju.
 4. Przed wejściem do gabinetów lekarskich i pielęgniarskich oraz na rehabilitację, a także przed wejściem do strefy basenowej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 5. Każdy Gość ma wyznaczone godziny wizyt i zabiegów, w tym w strefie basenowej, tak aby na salach zabiegowych zapewnić dystans społeczny oraz aby Goście nie gromadzili się w strefie poczekalni.
 6. Na zabiegi należy przychodzić już przebranym w strój odpowiedni do rodzaju zabiegów oraz z prześcieradłem zabiegowym/ręcznikiem, tak aby minimalizować czas przebywania w przebieralni.

Ważne telefony:

 • 999 lub 112 – telefon alarmowy służby zdrowia,
 • +48 502 281 673 – telefon alarmowy stacji sanitarno-epidemiologicznej w Cieszynie,
 • +48 800 190 590 – infolinia NFZ,
 • +48 222 500 115 – całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia.

 

Troszczymy się o Was i dbamy o Wasze bezpieczeństwo!

                                                       Zarząd i pracownicy Róży