Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest poważnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny oraz szeroko pojętej rehabilitacji. Zgodnie z polskim modelem usprawniania pacjentów neurologicznych powinno ono być wczesne, kompleksowe i ciągłe. Niestety wiele badań naukowych donosi, że tak się nie dzieje, a fizjoterapia jest prowadzona tylko we wczesnych okresie choroby, natomiast już rok po liczba rehabilitowanych spada drastycznie. Kompleksowa rehabilitacja jest długotrwała i z reguły trwa do końca życia chorego.

Następstwem uszkodzeń ośrodkowego jak i obwodowego układu nerwowego jest szereg zaburzeń psychomotorycznych, motorycznych sprawiających, że chorzy stają się w różnym stopniu zależni od otoczenia. Proces i ostateczny efekt rekonwalescencji zależy w znacznej mierze od szybkiego wdrożenia indywidualnej, dostosowanej do konkretnych potrzeb pacjenta, kompleksowej rehabilitacji. Celem nadrzędnym jest przywrócenie choremu możliwie jak największej samodzielności, jak również wypracowanie najbardziej ergonomicznych wzorców ruchowych w czynnościach dnia codziennego. Brak odpowiedniego postępowania powoduje ciągłe „zapisywanie” przez chorego patologicznych sekwencji ruchowych, które wtórnie prowadzą do uszkadzania elementów narządu ruchu, pojawiania się bólu, co w konsekwencji zmusza pacjenta do zaniechania aktywności i pogłębiania niepełnosprawności.

Rehabilitacja neurologiczna w naszej placówce przeznaczona jest głównie dla pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz osób chorujących na stwardnienie rozsiane.

LECZENIE OSÓB PO UDARZE, PO WYLEWIE

Kwalifikacja pacjenta do pobytu jest oparta o skalę Rankin w zakresie 1-3
1 =  Brak znaczącej niepełnosprawności mimo objawów. Pacjent jest w stanie wykonywać wszystkie, typowe dla siebie, aktywności i obowiązki. Samodzielny przyjazd pacjenta
2 = Niewielka niepełnosprawność. Pacjent nie jest w stanie wykonywać wszystkich typowych dla siebie aktywności, ale jest w stanie zająć się swoimi sprawami bez pomocy. Samodzielny przyjazd pacjenta
3 = Umiarkowana niepełnosprawność. Pacjent wymaga pomocy, ale jest w stanie chodzić samodzielnie. PRZYJAZD PACJENTA Z WŁASNYM OPIEKUNEM

Zalecany czas kuracji minimum 12 dni zabiegowych.

REHABLITACJA OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM

Kwalifikacja pacjenta do pobytu jest oparta o skalę EDSS w zakresie 0 – 6,0
0  – prawidłowy stan neurologiczny
1,0 – minimalne objawy neurologiczne bez niewydolności ruchowej
1,5 – minimalne objawy bez niewydolności ruchowej
2,0 – nieznaczna niewydolność ruchowa, zwykle z objawami ocznymi
2,5 – nieznaczna niewydolność ruchowa
3,0 – umiarkowana niewydolność ruchowa z objawami ocznymi, zaburzenia czucia i czynności zwieraczy
3,5 – umiarkowana niewydolność ruchowa
4,0 – średnio ciężka niewydolność ruchowa z zachowaną zdolnością do pokonania bez odpoczynku 500 m
4,5 – średnio ciężka niewydolność ruchowa ze zdolnością do pokonania 300m
5,0 – ciężka niewydolność ruchowa ze zdolnością pokonania bez pomocy i przerwy 200m
5,5 – ciężka niewydolność ruchowa ze zdolnością do poruszania się na odległość 100m
6,0 – chorzy poruszają się z jedną podpórką, lub dwoma – laska, kule etc.

Zalecany czas kuracji minimum 12 dni zabiegowych.