Metody Specjalne

Rehabilitacja związana jest z podejmowaniem szeregu decyzji w zespole interdyscyplinarnym, a konsekwencje wynikające z tych decyzji mają niebagatelny wpływ na efekt końców, jakim jest stan kliniczny pacjenta. W naszej praktyce fizjoterapeutycznej dokładne rozpoznanie źródła bólu czy przyczyn ograniczenia funkcji pacjenta jest oparta o sprawdzone na świecie systemy diagnostyczno-terapeutyczne. Każdy pacjent jest wyjątkowy, każdy wymaga indywidualnego postawienia diagnozy oraz indywidualnego postępowania terapeutycznego. Badanie, diagnoza, leczenie, profilaktyka i edukacja są postępowaniem kompleksowym i powszechnie stosowanym w najlepszych ośrodkach terapeutycznych na świecie. Cele te osiąga się poprzez znajomość najpopularniejszych metod fizjoterapeutycznych, jakimi bez wątpienia jest metoda Cyriax, McKenzie, PNF, S-E-T, oraz różne systemy terapii jak np.: Mulligan.

Metoda Ortopedyczna wg Cyriax ‘a – Metoda Cyriax dająca wręcz nieograniczone możliwości diagnostyczno-terapeutyczne stawów i otaczających go struktur(takich jak torebka stawowa, mięśnie, więzadła. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie.

Metoda McKenzie – jest obecnie najpopularniejszą metodą stosowaną w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa. Nadrzędnym celem tej metody jest ograniczenie u pacjenta liczby nawrotów. Kluczowa w tej metodzie jest diagnostyka oraz szczegółowa edukacja pacjenta przez fizjoterapeutę, tak, aby pacjent poznał mechanizm powstawania bólu i w efekcie końcowym umiał sam sobie poradzić oraz zapobiec objawom zaostrzenia.
Zalety metody Mc Kenziego:
– precyzyjna diagnostyka;
– indywidualne podejście do pacjenta;
– zmniejszenie nawrotów choroby;
– wysoki poziom bezpieczeństwa metody;
– edukacja, jako główny aspekt profilaktyki;
– unikanie leczenia farmakologicznego;

Metoda PNF – Na dzień dzisiejszy jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych w świecie jaki Polsce metod neurofizjologicznych stosowanych na potrzeby szeroko rozumianej fizjoterapii, a więc stanowi niezbędne narzędzie w usprawnianiu pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami aktywności codziennej oraz funkcji i struktur ciała(np.: nauka obrotów, zmian pozycji, aktywności w staniu, chodzenia).Jest, zatem metodą, która jest najbardziej uniwersalnym narzędziem terapeutycznym.

Metoda S-E-T – Jest to metoda dotycząca ćwiczeń narządu ruchu w połączeniu z treningiem sensomotorycznym.Za pomocą tej metody tworzymy nowe możliwości ruchowe a odrzucamy nieprawidłowe schematy czynności ruchowych. Efektem jest lepsza stabilizacja stawów, lepsza kontrola postawy ciała i ruchu. Poprawia się koordynacja pracy mięśni wykorzystując połączenie ćwiczeń w łańcuchach kinematycznych otwartych i zamkniętych.

Watsu –Terapia Watsu jest najbardziej zaawansowaną formą pracy z ciałem. Watsu ma zastosowanie w rehabilitacji (głównie w neurologii, ortopedii i psychoterapii).