„HOTEL RÓŻA” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Sanatorium poprzez inwestycje w podniesienie standardu oraz innowacyjne technologie.

Celem projektu jest podniesienie standardu Sanatorium oraz wprowadzenie do oferty znacząco ulepszonych usług, co będzie możliwe w oparciu o technologie zastosowane w zakupionej infrastrukturze.

Wartość projektu: 1 462 168,80 zł

Wkład funduszy europejskich: 800 000,00 zł


„Wdrożenie innowacyjnej usługi rehabilitacji metodą
kinezyterapii z wykorzystaniem reaktywnej elektromiografii oraz
balneorehabilitacji w oparciu o metodę WATSU

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej w skali świata kompleksowej usługi rehabilitacji metodą kinezyterapii z wykorzystaniem reaktywnej elektromiografii oraz balneorehabilitacji w oparciu o metodę WATSU. Do realizacji przedsięwzięcia wykorzystane będą innowacyjne w skali świata i kraju urządzenia rehabilitacyjne.

Wartość projektu: 728 407,95 PLN
Wkład funduszy europejskich: 223 335,87 PLN

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i pierwsze uruchomienie zestawu do laseroterapii.

Zapytanie ofertowe (pobierz plik docx)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i pierwsze uruchomienie wanny do masażu wirowego kończyn dolnych.

Zapytanie ofertowe (pobierz plik docx)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i pierwsze uruchomienie rotora do pasywnej i aktywnej terapii kkg i kkd z biofeedbackiem.

Zapytanie ofertowe (pobierz plik docx)

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 15.12.2016r. dot: rotora do pasywnej i aktywnej terapii kkg i kkd z biofeebackiem dokonano wyboru wykonawcy zamówienia – firmy HAS-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Bielska – Białej, ul. Młyńska 20.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i pierwsze uruchomienie zestawu do laseroterapii.

Zapytanie ofertowe (pobierz plik docx)

Informacja o anulowaniu zapytania (pobierz plik docx)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i pierwsze uruchomienie wanny do masażu wirowego kończyn dolnych.

Zapytanie ofertowe (pobierz plik docx)

Informacja o anulowaniu zapytania (pobierz plik docx)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i pierwsze uruchomienie automatycznej wanny z hydromasażem.

Zapytanie ofertowe (pobierz plik docx)

Szanowni Państwo,
Informujemy,że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 15.12.2016r. dot: automatycznej  wanny  z  hydromasażem, dokonano wyboru wykonawcy zamówienia – Firmy  HAS – MED Sp. z o.o  z Bielska Białej, ul.Młyńska 20.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i pierwsze uruchomienie robota rehabilitacyjnego.

Zapytanie ofertowe (pobierz plik pdf)
Załącznik do zapytanie ofertowego (pobierz plik doc)

Szanowni Państwo, informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 28.11.2016 r. dokonano wyboru wykonawcy zamówienia – firmy EGZOTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Gliwic, ul. J. Dąbrowskiego 24.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie inowacyjnej usługi rehabilitacji metodą kinezyterapii z wykorzystaniem reaktywnej elektromiografii oraz balneorehabilitacji w oparciu o metodę WATSU” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż  „aparatu do masażu uciskowego”

Zapytanie ofertowe (pobierz plik pdf)

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego dostawcy aparatu do masażu uciskowego wybrano ofertę firmy Metrum CryoFlex  Sp.z o.o.Sp.k. Wybrana oferta była ofertą najkorzystniejszą cenowo.