REHABILITACJA LECZNICZA W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS

W ramach prewencji rentowej ZUS nasz Ośrodek prowadzi rehabilitację schorzeń narządu ruchu.

Celem prowadzonego programu rehabilitacji leczniczej jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ

Podstawą skierowania do ośrodka jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której wniosek dotyczy, składa go w jednostce ZUS. W przypadku pozytywnej decyzji o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

PROWADZENIE REHABILITACJI

Pobyt w Ośrodku trwa 24 dni.
Lekarz prowadzący leczenie decyduje o zabiegach rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja lecznicza odbywa się od poniedziałku do piątku w dwóch cyklach zabiegowych – przed południem i po południu, a w soboty w jednym cyklu zabiegowym – przed południem. Dni świąteczne i niedziele wyłączone są z dni zabiegowych.

Ośrodek zapewnia całodobową opiekę medyczną.

Ośrodek zapewnia zakwaterowanie od pierwszego do ostatniego dnia turnusu. Ośrodek decyduje o kwaterowaniu w poszczególnych pokojach i nie prowadzi rezerwacji miejsc.

Ośrodek zapewnia całodzienne wyżywienie od śniadania pierwszego dnia turnusu do kolacji ostatniego dnia turnusu. Ośrodek nie udostępnia suchego prowiantu. Ośrodek prowadzi wyłącznie diety lecznicze – realizowane na zlecenie lekarskie.

KOSZTY REHABILITACJI

ZUS pokrywa pełne koszty rehabilitacji, zakwaterowania, wyżywienia i opłaty uzdrowiskowej. Natomiast koszty dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania i z powrotem ZUS refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej (z uwzględnieniem ulg przysługujących danej osobie).

ZUS nie pokrywa kosztów usług dodatkowych wskazanych w kolejnym akapicie.

PARKING I INNE PŁATNE USŁUGI

Następujące dodatkowe usługi są płatne w Recepcji Ośrodka: niestrzeżone miejsca parkingowe, telewizor, lodówka (liczba wcześniej wymienionych usług jest ograniczona, brak możliwości ich rezerwacji), szlafrok oraz korzystanie ze strefy wellness&spa.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?

Wyjeżdżając na rehabilitację w ramach prewencji rentowej z ZUS należy zabrać ze sobą m.in.:

  • ważny dokument tożsamości,
  • skierowanie na rehabilitację,
  • posiadaną dokumentację medyczną (zdjęcia RTG, badania morfologiczne, karty informacyjne, itp.),
  • stale przyjmowane leki na okres pobytu,
  • wygodny strój do ćwiczeń na sali (dres lub szorty, koszulki sportowe) oraz obuwie sportowe,
  • strój kąpielowy i klapki,
  • szlafrok (opcjonalnie),
  • przybory toaletowe.

CO JEST NA WYPOSAŻENIU POKOJU?

Ośrodek zapewnia prześcieradła do zabiegów fizykalnych, ręczniki kąpielowe i bieliznę pościelową oraz czajnik elektryczny.