Kinezyterapia

Podstawę leczenia fizjoterapeutycznego stanowią zajęcia z kinezyterapii, w skład, której wchodzi między innymi gimnastyka lecznicza prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej. Gimnastykę leczniczą stanowią ćwiczenia, których celem jest kształtowanie wydolności fizycznej, leczenie urazów narządu ruchu, leczenie zespołów bólowych kręgosłupa o różnym podłożu, poprawa samopoczucia i przywrócenie zdrowia. Wszystkie ćwiczenia dobierane są indywidualnie do aktualnego stanu zdrowia, stosownie do jednostki chorobowej uwzględniając potrzeby i wyznaczone cele terapii.