• + 48 33 854 28 46

 • + 48 33 854 33 73​
 • Sanatorium Uzdrowiskowe Róża
  Ul. Szpitalna 1
  43-450 Ustroń, Polska

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? ZAPYTAJ!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub uwagi, skorzystaj z poniższego formularza by się z nami skontaktować:

SPRAWDZ JAK DO NAS DOJECHAĆ.

DANE BANKOWE

 • Numery kont bankowych dla przelewów w PLN: ING Bank Śląski o/Ustroń 21 1050 1096 1000 0022 1204 2770
 • Numery kont bankowych dla przelewów w EUR: SWIFT „INGBPLPW” PL 45 1050 1403 1000 0023 0454 7918

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWE „RÓŻA”„HOTEL RÓŻA” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 43-450 Ustroń

 1. Administratorem danych jest : SANATORIUM UZDROWISKOWE „RÓŻA” HOTEL RÓŻA” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 43-450 Ustroń

 1. Inspektor Ochrony Danych : Inspektor Ochrony Danych jest inż Ewa Pitera ewapitera.iodo@gmail.com

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych: Dane osobowe zwykłe i wrażliwe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z pobytów leczniczych w naszej placówce. Przetwarzanie ma służyć ochronie zdrowia pacjentów, realizowaniu zasad opieki i profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia art. 6 ust.1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust.2 lit. h

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią: Dane będą przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku kuracjuszy kierowanych przez ZUS.

 1. Informacja o odbiorach danych osobowych :Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym wykonującym dla SANATORIUM UZDROWISKOWE „RÓŻA” „HOTEL RÓŻA” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 43-450 Ustroń usługi niszczenia lub archiwizacji oraz innym uprawnionym organom publicznym jak ZUS.

 1. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Dotyczy danych obcokrajowców, którzy zwrócili się z prośbą do Administratora o przekazanie takich danych.

 1. Okres przez, który dane będą przechowywane . Dane pozyskane od Państwa będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym; w zakresie jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania mimo wcześniejszej zgody.

 1. Osoba , której dane dotyczą posiada prawo dostępu do: treści swoich danych; żądania ich sprostowania lub usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym , koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001r.( Dz.U. 2001 Nr. 88 poz. 9666 ) w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej , sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

SANATORIUM UZDROWISKOWE RÓŻA WYRÓŻNIA SIĘ UNIKALNĄ FORMUŁĄ POBYTU ALL INCLUSIVE MED

Dzięki FORMULE ALL INCLUSIVE MED otrzymacie Państwo wszystkie zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne
i odnowy biologicznej (zgodnie z ordynacją lekarza) w cenie pobytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Naszym celem jest przywracanie zdrowia i sprawności fizycznej, poprawianie Waszego samopoczucia  zgodnie z duchem holistycznej zasady życiowej gdzie człowiek świadomy składa się z ciała, umysłu, emocji i ducha.

Wprowadzając jako pierwsi Formułę All Inclusive Med przyświecał nam jeden cel umożliwić Wam korzystanie z naszych wszystkich usług medyczno-rehabilitacyjnych i całego naszego zaplecza oraz wieloletniego doświadczenia bez ograniczeń. Dzięki czemu nasza misja i powołanie stają się Waszymi środkiem powrotu do zdrowia, odkrywania
samych siebie i swojego przeznaczenia na nowo.